Fonder

Våra Fonder

Minnesfonden

Fonden har till uppgift att lämna ekonomisk hjälp till behövande medlemmar i Jönköpings Län. Detta kan gälla lägervistelse för ungdom, studieresor och liknande ändamål samt bidrag till vård på hälsohem eller klimatvård i utlandet. Fonden kan också lämna bidrag i länet för ändamål, som främjar verksamheten bland reumatiker. 

Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse före det att den aktivitet ansökan gäller har påbörjats. Fondens styrelse har att pröva och besluta i samtliga bidragsärenden. Ansökningsblankett skall rekvireras från vårt kansli. Telefon 0380 -733 00. 
Bankgiro 606 - 5718


Omvårdnads- & Forskningsfonden

Samlar in medel för att stödja den lokala forskningen, som bedrivs för reumatiker i länet. Ett forsknings- och utvecklingsarbete, som leder till att förbättra behandling och omvårdnad samt höja kompetensen hos personalen. 


 

Bidrag till dessa fonder mottages tacksamt! 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.